Przedszkole nr 10 "Le渘e Skrzaty" w Otwocku

Prawa i obowi膮zki rodzic贸w

Email Drukuj PDF

Do podstawowych obowi膮zk贸w rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) dziecka nale偶y :

a) przestrzeganie statutu przedszkola

b) respektowanie uchwa艂 i zarz膮dze艅 Dyrektora i Rady Pedagogicznej

c) zg艂aszanie dzieci 6 鈥 letnich obj臋tych obowi膮zkiem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego

d) zaopatrzenie dziecka w niezb臋dne przedmioty, przybory i pomoce.

e) Przyprowadzanie i odbierani dziecka z przedszkola przez rodzic贸w lub przez upowa偶nion膮 przez rodzic贸w osob臋 zapewniaj膮c膮 dziecku pe艂ne bezpiecze艅stwo

f) Terminowe uiszczanie odp艂atno艣ci za pobyt dziecka w przedszkolu

g) Informowanie o przyczynach nieobecno艣ci dziecka w przedszkolu, niezw艂oczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zaka藕nych.

h) Przestrzeganie godzin pracy przedszkola

i) Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola j) Wykazywa膰 zainteresowanie post臋pami dziecka w procesie dydaktyczno 鈥 wychowawczym

k) Uczestniczy膰 w zebraniach dla rodzic贸w, utrzymywa膰 sta艂y kontakt z nauczycielem

Rodzice maj膮 prawo do:

a) zapoznania si臋 z programem oraz zadaniami wynikaj膮cymi z programu rozwoju przedszkola i plan贸w pracy w danym oddziale,

b) uzyskania na bie偶膮co rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

c) uzyskiwania porad i wskaz贸wek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudno艣ci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

d) wyra偶ania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosk贸w z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyra偶ania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadz膮cemu i sprawuj膮cemu nadz贸r pedagogiczny.

f) Uczestniczy膰 w zaj臋ciach dydaktycznych i wychowawczych

g) Proponowa膰 charakter zaj臋膰 dodatkowych

h) Pe艂nego uczestnictwa w 偶yciu przedszkola, udzia艂u w organizowanych na terenie plac贸wki imprezach

i) Inicjowania nowych rozwi膮za艅, wyra偶ania opinii i sk艂adanie wniosk贸w w sprawach przedszkola za po艣rednictwem organ贸w przedszkola zgodnie z ich kompetencjami.

OP艁ATA ZA 呕YWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OP艁ATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WP艁ATY NA RAD臉 RODZIC脫W

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u