Przedszkole nr 10 "Le渘e Skrzaty" w Otwocku

K膮cik psychologa

Email Drukuj PDF

ZADANIA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLU

Obj臋cie opiek膮 psychologiczn膮 wszystkie dzieci ucz臋szczaj膮cych do przedszkola oraz wsp贸艂praca z wychowawcami i rodzicami.
Okre艣lenie opieka psychologiczna obejmuje:
路聽聽聽聽聽聽聽聽 wspieranie rozwoju dzieci
路聽聽聽聽聽聽聽聽 rozpoznawanie potencjalnych mo偶liwo艣ci oraz indywidualnych potrzeb dzieci
路聽聽聽聽聽聽聽聽 wyja艣nianie przyczyn trudno艣ci w zachowaniu dzieci
路聽聽聽聽聽聽聽聽 dostarczanie wsparcia wychowawcom w rozwi膮zywaniu problem贸w wychowawczych
路聽聽聽聽聽聽聽聽 organizowanie r贸偶nych form pomocy psychologicznej w zale偶no艣ci od rozpoznanych聽聽聽聽 potrzeb.


Formy pracy:

- obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywno艣ci oraz zaj臋膰 prowadzonych przez wychowawczynie, a tak偶e czynne uczestnictwo w tych zaj臋ciach 鈥 umo偶liwia m.in. diagnoz臋 zachowa艅 spo艂ecznych dzieci w du偶ej grupie r贸wie艣niczej, nawi膮zywania relacji r贸wie艣niczych, sposobu podej艣cia do zada艅 dydaktycznych, umiej臋tno艣ci skupienia uwagi;
- zaj臋cia indywidualne 鈥 gdy jest potrzeba przeprowadzenia diagnozy potencjalnych mo偶liwo艣ci dziecka, rozpoznania jego indywidualnych potrzeb, a tak偶e dostarczenia wsparcia i pomocy;
- zaj臋cia grupowe 鈥 maj膮 na celu m.in. rozwijanie kompetencji spo艂ecznych dzieci, budowanie poczucia w艂asnej warto艣ci,聽 poczucia bezpiecze艅stwa, nauk臋 wyra偶ania i nazywania emocji;

Wsparcie dla rodzic贸w:

- konsultacje indywidualne - W ramach konsultacji indywidualnych omawiamy zachowanie dziecka w przedszkolu, wyniki obserwacji i bada艅 psychologicznych (przeprowadzonych na pro艣b臋 rodzica lub wychowawcy). Jest to r贸wnie偶 czas na rozwi膮zywanie problem贸w wychowawczych, a gdy wskazana jest dodatkowa pomoc, opinia, czy orzeczenie, oferuj臋 pomoc w poszukiwaniu godnych zaufania specjalist贸w.
- spotkania w trybie natychmiastowym, gdy sytuacja tego wymaga
- spotkania grupowe, kt贸re maj膮 na celu upowszechnianie wiedzy psychologicznej, w tych obszarach, kt贸re Pa艅stwa 鈥 rodzic贸w interesuj膮 i s膮 wa偶ne z punktu widzenia rozwoju i wychowania dziecka, a tak偶e dzielenie si臋 do艣wiadczeniem oraz wsp贸lne poszukiwanie rozwi膮za艅 typowych sytuacji problemowych pojawiaj膮cych si臋 w ka偶dej rodzinie.


Gdzie mo偶na uzyska膰 pomoc w:

PORADNI PSYCHOLOGICZNO 鈥 PEDAGOGICZNEJ ul. Dzielna 1a tel. 636 91 99, 636 66 99 (w godz. 9 鈥 19)
PORADNI 鈥濸OCZ膭TEK鈥 ul. Nowolipie 13/15 鈥 spotkania dla rodzic贸w ma艂ych dzieci (indywidualnie i grupowo) zapisy i informacje tel. 887 78 76 (78) w. 10; www.rodzicpoludzku.pl
PRZYCHODNI DLA DZIECI I M艁ODZIE呕Y SZKOLNEJ al. Wyzwolenia 6 tel. 628 80 02, 628 20 80, 鈥 Psycholog mgr Maria Bielecka 鈥 diagnoza i terapia trudno艣ci wychowawczych
SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO 鈥 PEDAGOGICZNEJ ul. Raszy艅ska 8/10 tel. 822 71 68 鈥 diagnoza i terapia trudno艣ci szkolnych i wychowawczych, spotkania dla dzieci zdolnych.
O艢RODKU WCZESNEJ INTERWENCJI ul. Pilicka 21, tel. 844 06 37
STOWARZYSZENIU OPTA ul. Ho偶a 50 lok. 61 tel. 424 09 89 鈥 szeroka oferta pomocy psychologicznej dla rodzin i dla dzieci, www.opta.org.pl
KOMITECIE OCHRONY PRAW DZIECKA W WARSZAWIE ul. Ho偶a 27 m 5 tel. 626 94 19, 626 94 21
O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ W OTWOCKU ul. 呕urawia 43 tel. 628 07 12

OP艁ATA ZA 呕YWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OP艁ATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WP艁ATY NA RAD臉 RODZIC脫W

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u