Aktualności

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2022 roku (tj. rok szkolny 2021/2022).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki.

 

Zarządzenie Nr 28/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2022 rok.

 

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

01-26.08.2022 r.

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

01-26.08.2022 r.

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

01-26.08.2022 r.

4.

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

01-26.08.2022 r.

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

01-29.07.2022 r.

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

01-29.07.2022 r.

7.

Przedszkole nr 16 „Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

01-26.08.2022 r.

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

01-29.07.2022 r.

9.

Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

01-29.07.2022 r.

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

01-26.08.2022 r.

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

ul. Karczewska 14/16

22 779-24-14

01-29.07.2022 r.

12.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

01-29.07.2022 r.

13.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

01-26.08.2022 r.

14.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

01-29.07.2022 r.

15.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

01-26.08.2022 r.

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock
lipiec – sierpień 2022 r.

 

Przedszkole / oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

  1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki.
  2. We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
  3. Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” w placówkach trwa od 4 do 15 kwietnia 2022 roku.
  4. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzice pobierają w placówce – karta powinna być ostemplowana.
  5. Wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” rodzice składają w terminie określonym w harmonogramie zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2022 roku.
  6. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00.
  7. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
  8. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 22 do 29 kwietnia 2022 roku, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym - imię i nazwisko dziecka”.
  9. Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
  10. Opłatę za świadczenia udzielane przez placówki poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w placówce.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice

to są aktualne adresy mailowe do kontaktu z nauczycielami grup:

Motylki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biedronki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pszczółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jeżyki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Sówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

                             

Przyjaźnie i wesoło, żegnamy rzekę i las.

Ach ! Witaj, witaj przedszkole, już czas do pracy czas.

Przedszkole nr 10 "Leśne Skrzaty"

zaprasza dzieci po wakacjach.

 

 

Bezpieczeństwo danych RODO
Podstawowe informacje.
 
Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje 
dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce. 
 
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku  Reprezentowana przez Dyrektora Panią Ewelinę Pszczółkowską
 
Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce jest:
pani Bożena Marchel - Potrzuska, 
Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu: 502099840.
 
Informujemy, że:
1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.
2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa. 
4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).
5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.
 

UWAGA RODZICE !

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O TERMINOWE UISZCZANIE ODPŁATNOŚCI

ZA ŻYWIENIE I POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

WPŁATY NA KONTO ŻYWIENIOWE I KONTO POBYTOWE