Przedszkole nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku

Przedszkole nr 10 w Otwocku wita na swojej stronie.

Podziękowanie

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, sponsorom, wolontariuszom i artystom za przygotowanie i przeprowadzenie naszego Pikniku Rodzinnego a wszystkim przybyłym gościom za wspólną zabawę i mile spędzony czas. Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym radosnym festynie w naszym Przedszkolu.

Społeczność Przedszkolna

 

Wyniki II Otwockiego Konkursu Języka Angielskiego

Wyniki II Otwockiego Konkursu Języka Angielskiego

Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym (3-6Lat)

W kategorii scenka rodzajowa, inscenizacja – dzieci młodsze (3-4lata):

I miejsce – grupa z Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Misie”

W kategorii scenka rodzajowa, inscenizacja – dzieci starsze (5-6lat):

I miejsce – grupa z Przedszkola „Mali Nobliści”

Wyróżnienie – grupa z Przedszkola Nr 4 w Otwocku

W kategorii piosenka, wiersz – dzieci młodsze (3-4lata):

I miejsce – Maja L. z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Otwocku

II miejsce - Martyna T. z Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku; Piotr G. z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Otwocku

W kategorii piosenka, wiersz – dzieci starsze (5-6lat):

I miejsce – Natalia Cz. z Przedszkola „Mali Nobliści”

II miejsce – Alicja H. Aleksandra Ś. i Aleksandra B. z Przedszkola Nr 18 w Otwocku

III miejsce – Joanna A., Maria C. i Urszula M. z Przedszkola Nr 17 w Otwocku

Program Dwujęzyczne Dzieci

Drodzy Rodzice,

proszę zapoznać się z Programem Dwujęzyczne Dzieci, którego oferta będzie w roku szkolnym 2016/2017.

Harmonogram rekrutacyjny 2016/2017

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2010 - 2013 ubiegających się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej uczestniczą w postepowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Element procedury

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko

27.01.2016

10.02.2016

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

22.02.2016

11.03.2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

14.03.2016

17.03.2016

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych

29.03.2016 godz. 9:00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

29.03.2016 od godz.9:00

31.03.2016

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych

04.04.2016 godz. 9:00

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Element procedury

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

23.05.2016

03.06.2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

06.06.2016

08.06.2016

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych      i niezakwalifikowanych

13.06.2016 godz.13:00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

13.06.2016

od godz. 9:00

15.06.2016

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych

16.06.2016 godz. 9:00

 

 


                           

Podpisywanie umowy

 

DRODZY RODZICE!!!

ZAPRASZAMY DO PODPISYWANIA PRZEZ RODZICÓW

UMÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH Z PRZEDSZKOLEM

DO 30.06.2016 R

Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

odbędzie się 28.06.2016 r (WTOREK) godz.16.00

 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u