Przeczytajcie i oceńcie się jako rodzice:

 • Odpowiadam na wszystkie pytania mojego dziecka tak cierpliwie i szczerze jak to tylko jest możliwe
 • Poważne pytania czy strwierdzenia mojego dziecka traktuję poważnie
 • Udostępniam mu miejsce, w którym może pokazywać swoje prace
 • Gotów jestem tolerować bałagan w miejscu gdzie dziecko pracuje i jeszcze nie skończyło jakiegoś twórczego zadania
 • Udostępniam mojemu dziecku pokój lub miejsce w pokoju tylko do jego użytku
 • Okazuję dziecku że jest kochane dla niego samego, a nie dla jego osiągnięć
 • Wyznaczam mojemu dziecku obowiązki odpowiednie do wieku
 • Pomagam mu w tworzeniu własnych planów i decyzji
 • Zabieram moje dziecko w ciekawe miejsca Uczę moje dziecko doskonalenia sięw podjętych przez nie działaniach
 • Zachęcam moje dziecko do współżycia z dziećmi z innych środowisk
 • Ustanawiam rozsądne zasady zachowania się i dopilnuję, aby moje dziecko ich przestrzegało
 • Nigdy nie porównuję mojego dziecka niekorzystnie do innych dzieci
 • Nigdy nie poniżam mojego dziecka, gdy je karzę
 • Udostępniam mu książki i materiały w poszukiwaniu hobby
 • Zachęcam moje dziecko do własnych przemyśleń i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Zachęcam moje dziecko do samodzielnego myślenia
 • Regularnie czytam mojemu dziecku
 • Wcześnie zaczynam z dzieckiem naukę czytania oraz wcześnie wpajam mojemu dziecku nawyk czytania
 • Zachęcam dziecko do wymyślania opowiadań
 • Troszczę się o indywidualne potrzeby dziecka
 • Codziennie poświęcam mojemu dziecku czas, aby mogło być ze mną sam na sam
 • Pozwalam na wypowiedzenie dziecku swojego zdania w planowaniu rodzinnych zajęć i organizacji czasu na relaks
 • Nigdy nie wymyślam mojemu dziecku – nie drwię z jego błędów
 • Zachęcam moje dziecko do zapamiętywania opowiadań, wierszy i piosenek
 • Zachęcam moje dziecko do bycia towarzyskim wobec osób w różnym wieku
 • Wymyślam praktyczne doświadczenia aby pomóc dziecku poznać różne rzeczy
 • Pozwalam mojemu dziecku bawić się różnymi rupieciami
 • Zachęcam moje dziecko do poznawania problemów i ich rozwiązywania
 • Staram się dostrzec w działalności dziecka konkretne cechy, za które mogę je pochwalić
 • Unikam ogólnych pochwał, które nie są szczere
 • Jestem szczery w uczuciach okazywanych dziecku
 • Nie ma takich tematów, które bym całkowicie omijał w rozmowie z dzieckiem
 • Stwarzam dziecku możliwości podejmowania konkretnych decyzji
 • Zachęcam moje dziecko do bycia indywidualnością
 • Pomagam mojemu dziecku w znalezieniu wartościowych programów w telewizji
 • Zachęcam moje dziecko do pozytywnego myślenia
 • Nigdy nie pomniejszam klęsk mojego dziecka słowami; „ja też nie potrafię tego zrobić”
 • Zachęcam moje dziecko do bycia najbardziej niezależnym od dorosłych
 • Ufam zdrowemu rozsądkowi mojego dziecka i ufam dziecku
 • Wolałabym, aby moje dziecko samodzielnie zniosło porażkę niż odniosło sukces dzięki mojej pomocy

Jeśli uzyskałaś/eś 25 – 30 pozytywnych odpowiedzi to znaczy, że stosujesz odpowiednie metody wychowawcze.

Jeżeli otrzymałaś/eś wynik gorszy niż 25 proponuję abyś jeszcze raz przeczytał/a całą listę i zorientował/a się, które z tych pożytecznych działań mogłoby się stać częścią Twojego codziennego postępowania – próbuj je stosować.

Powodzenia!