II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Leśne Skrzaty i Jesienne Stworki"

REGULAMIN

II POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM WICEPREZYDENT MIASTA OTOWOCK

AGNIESZKI WILCZEK

,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNE STWORKI

 

 

ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem konkursy jest Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku,

 

ul. Kochanowskiego 6.

 

 

CELE KONKURSU

 

 1. Rozwijanie zdolności plastycznych.
 2. Pobudzenie wyobraźni dziecięcej.
 3. Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, których zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
 3. Prace mogą być wykonane dowolną PRZESTRZENNĄ techniką plastyczną o rozmiarze nie przekraczającym 50 cm x 50 cm.  Jednak warunkiem koniecznym jest  wykorzystanie ,,skarbów jesieni”.

 

I – dzieci 3-4 letnie,

 

II – dzieci 5-6 letnie.

 

4.  Oceny prac uczestników dokona jury wyłonione w placówce. Ocenie podlegać będzie:

 

                   - samodzielność wykonania pracy,

 

                   - zgodność tematyczna,

 

                   - pomysłowość autora,

 

                   - materiał użyty do prac.

 

5.  Każda praca musi zawierać metryczkę (imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

 

6.  Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 2 prace.

 

7.  Regulamin konkursu jest dostępny również na stronie internetowej www.przedszkole10.com.pl, a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 779-37-12, bądź  mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

ZGŁOSZENIA I TERMINY

 

 1. Prace wraz z wypełnioną metryczką i dopiskiem ,,Konkurs” należy przesłać na adres
 2. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 17 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).  Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników nastąpi 21 listopada 2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej .
 4. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w placówce Przedszkola Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” przy ul. Kochanowskiego 6 w Otwocku.

 

Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”

 

   ul. Kochanowskiego 6

 

05-400 Otwock

 

lub dostarczyć bezpośrednio do placówki  w godzinach 7.00-17.30.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Ponadto zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.
 3. Każdy laureat konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo i podziękowanie dla nauczyciela.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania danych osobowych, wizerunku oraz  prac w formie zdjęcia w prasie, na stronie internetowej oraz fanpejdżu Przedszkola Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz klauzuli:

 

       Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Koordynator konkursu

 

Monika Wicik

 

 

 

 

 

II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM WICEPREZYDENT MIASTA OTOWOCK

AGNIESZKI WILCZEK

                 ,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNE STWORKI

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………

Wiek ………..…………………………………………………………………………………………...

Adres i telefon placówki…………………………………………………………………………….......

Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………………….

……………………………………                                      ............………………………………                                                   Podpis nauczyciela                                                 Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

  © 2020 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic