IV Otwocki Konkurs Języka Angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

 

 REGULAMIN IV OTWOCKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  (3-6LAT)
 
Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwocka
 
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul Kochanowskiego 6.
 
CELE KONKURSU
Zachęcanie najmłodszych mieszkańców powiatu otwockiego do nauki języka angielskiego. 
 
ADRESAT 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) zamieszkałych na terenie powiatu otwockiego lub korzystających z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie w/w powiatu (tj. z przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych, klubów malucha, zajęć edukacyjnych organizowanych przez inne podmioty).
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem według wybranego materiału oraz ilości wykonawców (soliści i zespoły): 
3 – 4 latki
a1. prezentacja wiersza lub piosenki w języku angielskim;
a2. prezentacja dialogu, scenki rodzajowej
5 – 6 latki 
b1. prezentacja wiersza lub piosenki w języku angielskim;
b2. prezentacja dialogu, scenki rodzajowej
W przypadku zgłoszenia do udziału w konkursie grupy nie może być ona liczniejsza niż 5 osób. 
 
MIEJSCE
Konkurs odbędzie się dnia 17.05.2018 w siedzibie przedszkola o godzinie 13.00.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora na początku czerwca 2017.
Wręczenie nagród oraz występ laureatów odbędzie się podczas festynu organizowanego przez Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” przy ul Kochanowskiego 6, dnia  16.06.2018r. o godzinie 12.00.
 
FORMA
Konkurs ma formę prezentacji przygotowanego przez uczestnika materiału (zależnie od grupy wiekowej; określonego w karcie zgłoszenia uczestnictwa).
 
ZGŁOSZENIE I WARUNKI KONKURSU
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonać  na druku zgłoszenia uczestnictwa w terminie 12.03. – 30.04.2018. 
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola Nr 10 drogą  elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 
fax. pod numer 22-779-37-12.
Do zgłoszenia należy dołączyć tekst prezentowanego utworu.
Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego na upublicznienie wizerunku dziecka i jego danych (imienia, nazwiska) na stronie internetowej Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”.
 
OCENA I NAGRODY
Oceny występów uczestników dokona jury złożone z lektorów języka angielskiego.
Ocenie podlegać będzie:
Komunikatywność wypowiedzi uczestnika.
Dopasowanie repertuaru do wieku i możliwości rozwojowych uczestnika.
Wykorzystanie rekwizytów. 
Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział. 
Laureaci / zdobywcy miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.
 
 
 
         PRZEDSZKOLE NR 10
                                               „Leśne Skrzaty”
                                               ul. Kochanowskiego 6
                                               05-400 Otwock
                                               tel./fax. 022 779-37-12
                                               NIP 532-17-59-151
                                               e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                               www.przedszkole10.com.pl
 
 
IVOTWOCKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)
 
 
Karta zgłoszenia
 
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..
 
Kategoria  wiekowa …………………………………………………….
 
Forma  prezentacji:
 ( wiersz, piosenka, scenka rodzajowa / dialog)…………………………
 
Tytuł utworu: …………………………………………………………....
(prosimy o dołączenie tekstu)
 
Placówka do której dziecko uczęszcza …………………………………
 
 
 
 
 
………………….                                …………………..                        ………………
Podpis rodzica/prawnego              Podpis nauczyciela                   Podpis i pieczęć                            
opiekuna                                                                                 dyrektora placówki
 
 
 
   PRZEDSZKOLE NR 10
                                        „Leśne Skrzaty”
                                         ul. Kochanowskiego 6
                                        05-400 Otwock
                                        tel./fax. 022 779-37-12
                                        NIP 532-17-59-151
                                        e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                        www.przedszkole10.com.pl
 
 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA IV OTWOCKIEGO KONKURSU  JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)
 
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Owocku do celów konkursowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn.zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych  w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, nazwa placówki, wizerunku (zdjęcia) na stronie internetowej  i fanpejdżu Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”  w Otwocku oraz w prasie. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a   o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawienia. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem danych osobowych w ramach  „IV Otwockiego Konkursu Języka Angielskiego Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym (3-6lat)” jest Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.
 
 
 
 ………………….                      
Podpis rodzica/prawnego              
opiekuna                                       
 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2020 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic