KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

,,JAKA JEST WIOSNA?”

 

ORGANIZATOR

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku, Kochanowskiego 6.

 

CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci
 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” i ich rodziców, których zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej
 • Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci 3-4 letnie,

II – dzieci 5-6 letnie.

 • Technika:
  - Technika wykonania dowolna
  - Możliwość zastosowania różnych technik.
 • Oceny prac uczestników dokona jury wyłonione w placówce. Ocenie podlegać będzie:

- samodzielność wykonania pracy

- estetyka wykonania

- zgodność z tematem

- pomysłowość autora

 

 • Zdjęcie każdej pracy musi zawierać metryczkę (imię, nazwisko i wiek autora, nazwę grupy, adres mailowy rodzica/opiekuna) należy wysłać je mailem wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej

 www.przedszkole10.com.pl, a szczegółowe informacje można uzyskać mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                      

ZGŁOSZENIA I TERMINY

 1. Zdjęcie pracy wraz z metryczką należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20.03.2020r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników nastąpi 24.03.2020. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.przedszkole10.com.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania danych osobowych, wizerunku oraz prac w formie zdjęcia w prasie, na stronie internetowej oraz fanpejdżu Przedszkola Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”.
 2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

 

 

Koordynator konkursu:

Anna Salamończyk

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

ZORGANIZOWANY PRZEZ  PRZEDSZKOLE NR 10”LEŚNE SKRZATY” W OTWOCKU

“JAKA JEST WIOSNA?”

 

Proszę wstawić znak „X”

’  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie „Jaka jest wiosna?” organizowanym przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

’  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulamin konkursu.

’  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału
w konkursie „Jaka jest wiosna?” Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału
w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

’  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału
w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

’  Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „JAKA JEST WIOSNA?” zgodnie  z    udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody    rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

                                                                   ……...………………………………………………                                                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna