REGULAMIN

 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

,,ZACHWYCAJĄCA PRZYRODA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY

 

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursy jest Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku,
 2. Kochanowskiego 6.

 

CELE KONKURSU

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat Miasta Otwock i najbliżej okolicy;
 • Przedstawienie swojej Małej Ojczyzny;
 • Kształtowanie tożsamości regionalnej;
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody;
 • Zachęcanie do rodzinnego spędzania czasu na łonie natury;
 • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych dzieci przy udziale rodziców.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat uczęszczających do otwockich placówek i ich rodziców, opiekunów, których zadaniem jest wykonanie fotografii.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

I – etap wewnętrzny,

II – etap zewnętrzny.

 1. Każdy uczestnik wykonuje jedno zdjęcie w formacie A4 (21x30);
 2. Zdjęcie prosimy umieścić w antyramie wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka, oraz informacją gdzie zostało wykonane zdjęcie;
 3. Prace konkursowe należy składać w przedszkolu do 06.2021;
 4. Prace konkursowe będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola, oraz w „Galerii na Schodach” (udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację);
 5. Ocenie będą podlegały prace zgodne z tematyką konkursu;
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.2021 na stronie internetowej www.przedszkole10.com.pl.
 7. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 2 fotografie.
 8. Fotografię w formacie A4 w antyramie z wypełnioną metryczką i dopiskiem ,,Konkurs” należy przesłać na adres

Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”

 1. Kochanowskiego 6

05-400 Otwock

lub dostarczyć bezpośrednio do placówki  w godzinach 7.00-17.00.

 

 1. Regulamin konkursu jest dostępny również na stronie internetowej przedszkole10.com.pl , a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 779-37-12, bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody na wszystkich etapach. Ponadto zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.
 3. Każdy laureat konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania danych osobowych, wizerunku oraz prac w formie zdjęcia w prasie, na stronie internetowej oraz fanpejdżu Przedszkola Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz klauzuli:

       Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Koordynator konkursu

Anna Salamończyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

,, ZACHWYCAJĄCA PRZYRODA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)  w konkursie „ZACHWYCAJĄCA PRZYRODA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY” organizowanym przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału
w konkursie „ZACHWYCAJĄCA PRZYRODA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY” Jestem  świadomy/ma, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter  nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Wyrażam  zgodę na publikację pracy/projektu  mojego dziecka wraz z oznaczeniem  Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

……………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych  osobowych jest Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „Leśne Skrzaty i jesienny widok z przedszkolnego okna”  zgodnie  z  udzieloną przez Państwa zgodą oraz  regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

…………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna dziecka)

 

 

……………………………………………………..

(podpis nauczyciela)