Przedszkole Nr 10 "Leśne Skrzaty" zlokalizowane jest na obrzeżach miasta Otwocka. Mieści się (obrazek: Budynek Przedszkola nr.10) w pięknym, piętrowym, zabytkowym budynku przy ulicy Kochanowskiego 6. Budynek ten został wpisany do rejestru zabytków pod Nr 939 od dnia 31.01.1979 roku i stanowi własność gminy. Do czerwca 2013 r Przedszkole posiadało 3 oddziały . Od 1.09.2016 r było 6 oddziałów, aktualnie jest 5 oddziałów zapewniamy profesjonalną, wykwalifikowaną opiekę dla 116 dzieci. Na parterze znajdują się sale zajęć grup dzieci najmłodszych 3 - 4 letnich (grupa Biedronki),  oraz 3 letnich (grupa Motylki), która zdobiona jest elementami dekoracyjno – zabytkowymi, także łazienki dla dzieci, oddzielna dla pracowników, kuchnia i szatnie dla dzieci grup najmłodszych.

I piętro budynku przeznaczone jest dla  grupy dzieci 4- 5 letnich (Pszczółki) i  grupy dzieci 5 - 6 letnich (Jeżyki). Obie grupy mają do własnej dyspozycji osobne sale do zajęć i zabaw i oddzielne sale do spożywania posiłków. Na piętrze mieszczą się szatnie dla dzieci obu grup. Na II piętrze powstała sala dla dzieci 6 letnich grupa "Sówki", szatnia oraz łazienka dla grupy.

Od 2000 roku II piętro budynku zostało zaadoptowane na archiwum przedszkolne, bibliotekę, pomieszczenie przeznaczone na magazyn pomocy dydaktycznych. Od 2013 roku dodatkowe pomieszczenia na drugim piętrze zostały zaadaptowane na pokój dyrektora i intendentki oraz pokój logopedyczny.

Przedszkole ogrzewane jest z własnej kotłowni mieszczącej się w piwnicach budynku. W 2013 dostosowano pomieszczenie na obieranie warzyw.

Oprócz pięknego budynku przedszkole posiada również ogromny plac zabaw dla dzieci wyposażony w sprzęt terenowy. Dzieci mają okazję do wszechstronnego rozwoju sprawności ruchowej, różnego rodzaju zabaw na świeżym powietrzu, gier wymagających obecności dużej przestrzeni. Na teranie przedszkola znajduje się "Ogród warzywny", który ma kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną.

W przedszkolu zatrudnione są 23 osoby, w tym  10 nauczycielek, psycholog, logopeda, katecheta oraz 13 osób personelu administracyjno – obsługowego.

 Kadra pedagogiczna tworzy mocny zespół wykwalifikowanych pracowników, otwartych na potrzeby dzieci, twórczych, kochających i szanujących swoją pracę w pełni się jej poświęcając. Cechuje je obowiązkowość, zaangażowanie w pracę i co najważniejsze całkowite poświęcenie się dzieciom. Stwarzają atmosferę życzliwości, spokoju, ciepła rodzinnego. Dzięki temu wszystkie dzieci czują się u nas dobrze, są szczęśliwe i wiedzą, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc ze strony swoich pań w przedszkolu.

Od 28.12.2012 r do chwili obecnej dyrektorem placówki jest pani Ewelina Pszczółkowska.