Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

 

Zapraszamy do zapoznania się.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

04.02.2019r.

15.02.2019r.

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

18.02.2019r.

01.03.2019r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

04.03.2019r.

15.03.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych.

18.03.2019r. godz. 10

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

18.03.2019r.

22.03.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych.

25.03.2019r. godz. 10

 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Od 26.03.2019r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

03.06.2019r.

07.06.2019r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

10.06.2019r.

14.06.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17.06.2019r. godz. 10

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

17.06.2019r.

21.06.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

24.06.2019r. godz. 10

Procedura odwoławcza

Od 25.06.2019r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji 2019/2020 są dostępne na stronie:

http://www.otwock.pl/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-o-oddzialow-przedszkolnych-w-roku-szkolnym-20192020,ne,mg,6,2470

 

 

 
 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2020 Przedszkole Leśne skrzaty