7.00 -  8:30 Przychodzenie dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, indywidualna praca z dziećmi, zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne 

8:30 -  8:45 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

8:45 -  9:15 Śniadanie.

9:15 - 11:45 Prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych, organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, zajęć i zabaw ruchowych, ogrodowych, wycieczki i spacery, zabawy swobodne. 

11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

12:00 - 12:30 Obiad.

12:30 - 13:00 Czynności higieniczno-zdrowotne; Odpoczynek poobiedni

13:00 - 14:30 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu, indywidualna praca z dziećmi.

14:30 - 14:45 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

14:45 - 15:00 Podwieczorek.

15:00 - 17:00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne.